ALFI brand

White 23" Smooth Apron Single Bowl Farmhouse Kitchen Sink