ALFI brand

White 26" Contemporary Smooth Apron Farmhouse Kitchen Sink